צמח הקנאביס - אלעד לאור

היתרונות והסיכונים הפוטנציאליים בשימוש בקנאביס בקרב קשישים

היקף השימוש בקנאביס במסגרת טיפול רפואי עולה ברחבי העולם, כולל בקרב האוכלוסיות המבוגרות והקשישות. על רקע שינויים משמעותיים בגישה לקנאביס במדינות רבות, התעוררו שאלות ודיונים […]